Pomenovanie premenných a funkcií

 • Názov premenných, funkcií vyskytujúcich sa v kóde písane v angličtine
 • Viac slovné premenné a funkcie sú písané štýlom camelCase (napr. defaultZoom)
 • Všetky premenné majú začínať písmenami
 • Globálne premenné pomenované UPPERCASE
 • Konštanty pomenované UPPERCASE - PI

Pravidlá písania if statemets

 • Jednoduché (jednoriadkové) telo podmienky je tiež uzatvorené v zátvorkách { }
 • Otváracia zátvorka { na konci prvého riadku
 • Medzera pred otváracou zátvorkou {
 • Medzera pred otváracou zátvorkou (
// Example: If statements
if (condition) {
 singleLineCommand();
}

Objektové premenné

 • Otváracia zátvorka nech je v rovnakom riadku ako je názov objektu
 • Použitie dvojbodky a medzery medzi key a value v objekte
 • Zatváracia zátvorka objektu v novom riadku
 • Páry key a value sú oddelené novým riadkom a čiarkou je pridaná iba ak je to nevyhnutné
 • Po zatváracej zátvorke bodkočiarka
 • const pre premenné bez reinicializácie
 • let pre premenné s reinicializáciou
// Example: Object variables
const bicycle = {
 color: 'red',
 size: 'big'
}

// OK
bicycle.size = small

// WRONG
bicycle = {
 wheel: false
}


let car = {
 model: 'BMV'
}

// OK
car.model = 'Alfa Romeo'

// OK
car = {
 model: 'Mercedens-Benz'
}

Komentáre

 • Jednoduché zrozumiteľné
 • Používanie riadkových komentárov nie blokových
 • Zarovnané vždy doľava
 • Samotný obsah komentára je oddelený od značky komentára medzerou

Maximálna dĺžka riadku

 • Každý riadok kódu ma maximálne dĺžku 100 znakov
 • Presahujúci kód je potrebné presunúť do nového riadku
 • Ak riadok presahuje maximálnu dĺžku, tak vstupné argumenty budú oddelené čiarkou a novým riadkom a otváracia zátvorka ( sa nachádza hneď za volaním a záverečná zátvorka ) sa bude tiež nachádzať v novom riadku
// Example: Max line length
print(
 firstArgument,
 secondArgument,
 thirdArgument,
 fourthArgument,
 fifthArcgument,
);

Názvy súborov

 • Slová v názve súboru sú oddelené čiarkou
 • Názov obsahuje aj typ podľa obsahu a kódu v súbore (pr. component, model, service, ...)
 • Názov, typ obsahu a formát sú oddelené bodkou (pr. right-panel.component.ts, right-panel.component.html a project.model.ts)

Ostatné

 • V aritmetických operáciach sú znamienka oddelené medzerami
 • Ukončiť riadok kódu / príkaz bodkočiarkou
 • Na riadok maximálne jeden riadok kódu