GIT Flow

  • Písanie commit správ v angličtine
  • Názov branches:
    -- FIX/Opisny nazov feature -- Miesto medzier pomlčky -- Vytváranie branch per každý TASK napr. TASK-9524 Drag and drop -- Maximálne 3 slová

Existuje 5 typov vetiev: Master, Develop, Features, Release a Fixes

Do Mastera sa nerobí Merge(Táto možnosť je zakazaná v TFS). Feature branche budú postupne mergeované do Develop Vetvy. Develop branche sa spájajú do Release branch.