Zápisnica zo stretnutia s vedúcim 26.11.2018, tím 06

Čas stretnutia: 9:00-12:00
Miesto stretnutia: FIIT STU
Téma stretnutia: Architektúra simulačného jadra a úprava GUI
Zápisnicu vypracoval: Bc. František Ďurana

Prítomní:

 • Bc. Martin Činčurák
 • Bc. Michal Ostrodický
 • Bc. František Ďurana
 • Bc. Dávid Pavelka
 • Bc. Peter Pavlík
 • Bc. Matej Procházka

Neprítomní:

 • Bc. Richard Mocák

Simulácia:

 • rozdeliť prvok na popis a matematické jadro prvku - pre simulačné jadro
 • simulačné jadro dať s prepojením do simulačného manažéra
 • každé sim. jadro nech je previazané s knižnicou prvkov
 • premapovanie v simulačnom jadre medzi našimi a externými typmi
 • uvažovať, že sa môže používať viacero simulačných jadier a len prepínať medzi nimi
 • keď uvažujem cudzie simulačné jadro, tak je pravdepodobné, že bude pracovať s matematikou vlastnej knižnice prvkov a nie s našou matematikou
 • nastavenie cenníka je súčasťou konkrétneho simulačného jadra - môže si to samé vytiahnuť z databázy
 • cenník ako vlastnosť v simulačnom jadre
 • v budúcnosti budem uvažovať v simulačnom jadre napríklad opotrebenie, alarm ak je menej ako 5 dní do opravy súčiastky, tu nemá byť cena za hodiny ale cena za údržbu - pravidelná/fixná údržba
 • možnosti zaškrtnutia, čo sa ide simulovať: spotreba, údržba a pod.
 • najvhodnejšie bude dať cenník ako parameter simulácie
 • pre jeden prvok môže vrátiť aj viac kriviek, treba určiť, čo daná krivka zobrazuje
 • alarm pre presiahnutie určitej hodnoty po prekročení maximálnej rezervovanej kapacity

GUI:

 • pridať možnosť na vypnutie mriežky v schématickom zobrazení
 • pri kliknutí na výpis sa zobrazí aj prvok, ktorý výpis vytvoril, aby sme to vedeli lokalizovať
 • pri interakcií bude treba riešiť aj predikcie do budúcnosti
 • v GUI neskôr pridať aj validáciu údajov, ktoré budem zadávať ako atribúty (číslo, meno)
 • transformátor je vhodné v modeli aj vizualizovať
 • graf - min, max, avg, sum
 • finančný prepočet tiež graficky, možnosť zobraziť graf v tabuľke cez prepínač
 • v budúcnosti ďalšie možnosti pre graf - otvoriť si ho samostatne, meniť jeho raster a pod.

Ďalšie poznámky:

 • batéria by mala vedieť o aktuálnej cene, aby vedela optimálne energiu dávať a nabíjať sa
 • kde by sa mala ohodnocovať cena na základe zvoleného cenníka?
 • kwh - 15 minúty, eurá: najbližší najväčší raster - najmenší je deň (rok - mesiac - týždeň - deň)
 • rozlišovanie agregovania na základe jednotiek: kw nie, kwh a eurá áno

Poznámka pre tím:

 • robiť si tasky ešte menšie, aby boli uzatvoriteľné (Sféra - jeden task na jeden deň v práci tak, aby to bolo v takom čase možné spraviť)