Zápisnica zo stretnutia s vedúcim 03.12.2018, tím 06

Čas stretnutia: 9:00-12:00
Miesto stretnutia: FIIT STU
Téma stretnutia: Ďalšie parametre aplikácie
Zápisnicu vypracoval: Bc. František Ďurana

Prítomní:

 • Bc. Martin Činčurák
 • Bc. Michal Ostrodický
 • Bc. František Ďurana
 • Bc. Dávid Pavelka
 • Bc. Peter Pavlík
 • Bc. Richard Mocák
 • Bc. Matej Procházka

Neprítomní:

Poznámky

 • pridať hromadné operácie pri zadávaní údajov do cenníka v budúcnosti
 • v prípade, že nie sú v nejakom čase údaje, tak zobrať podobné dáta z iného obdobia
 • budeme simulovať zatiaľ len s jedným rokom, ktorý máme k dispozícií
 • môžeme prípadne jednorazovo nakopírovať napríklad 3 roky dopredu a 3 roky dozadu pre širší záber simulácie
 • batéria a jej použitie môže mať viacero scenárov použitia - čerpám z nej energiu, čerpám z nej energiu podľa aktuálnej tarify, mám maximálny odber v nejakom čase - batéria bude mať čo možno najrovnejšiu krivku
 • to by bolo vhodné aj vizualizovať v simulácií
 • vyhľadávanie medzi prvkami pridať, najmä ak budú veľké, komplikované a menej prehľadné modely
 • farebnejšia verzia obrázkov - horúcejší vizuál v budúcnosti, GUI je v tomto prípade dôležitá súčasť aplikácie
 • Go.js - je možné mať rôzne farby pre jednotlivé segmenty čiary, resp. rozdeľovanie čiary?
 • môžu sa napríklad používať rôzne typy ikon pri modelovaní v mape a v schéme
 • pred letným semestrom si definovať čo chceme do konca projektu vytvoriť
 • v tomto období doplniť nové položky v backlogu a potom to prediskutovať so zákazníkom, či spĺňajú jeho potreby a požiadavky
 • vytvoriť prezentáciu k aplikácií - architektúra, technológie, scenár prezentovania funkcionality a pod.
 • ak sa batéria v simulácií efektívne nevyužíva, je vhodné pridať do modelu ďalšie solárne články
 • čo sa týka možných typov prvkov, nepridávať možnosti ako uhoľná či jadrová elektráreň
 • informácie o cene elektriny je možné nájsť na oficiálnych stránkach jej distribútorov
 • v úvodnom GUI upraviť dátumy do slovenského tvaru a radšej nechať stĺpec pre názov simulácie dlhší
 • počítať s tým, že v budúcnosti budú pribúdať aj ďalšie krivky: stav nabitia, nabíjacie prúdy, vybíjacie prúdy pre batériu atď.
 • pridať parameter o aktuálnom stave batérie
 • preddefinované správanie je, že za koľko kupujem za toľko predávam
 • simulačné jadro vráti grafické sety, kde každý grafický set bude mať svoju krivku
 • prezentačná časť aplikácie bez aplikačnej logiky, nech len zobrazuje vstupy a výstupy a spravuje dáta