Zápisnica zo stretnutia s vedúcim 10.12.2018, tím 06

Čas stretnutia: 9:00-12:00
Miesto stretnutia: FIIT STU
Téma stretnutia: Prezentácia dema a plány na ďalší semester
Zápisnicu vypracoval: Bc. František Ďurana

Prítomní:

 • Bc. Martin Činčurák
 • Bc. Michal Ostrodický
 • Bc. František Ďurana
 • Bc. Dávid Pavelka
 • Bc. Peter Pavlík
 • Bc. Richard Mocák
 • Bc. Matej Procházka

Neprítomní:

Demo:

 • ceny zobrazovať v stĺpcovom grafe
 • grafy pre kumulovanie ceny netreba pridávať
 • zobraziť artibúty baterky

Poznámky od Sféry na ďalší semester:

 • pridať úvodné okno aplikácie tak, aby bolo na prvý pohľad zaujímavé, farebné (pohyblivý obrázok smart gridu napríklad)
 • navrhnúť a pridať na stránku aj vlastné logo gridboxu
 • pridať tlačidlo na otvorenie existujúceho projektu
 • pridať výpis, v ktorom bude zobrazené, aký projekt mám aktuálne otvorený (resp. či mám nejaký projekt otvorený) hore do menu alebo do názvu okna namiesto súčasného Gridbox
 • pridať tlačidlo pre úpravu názvu projektu, otvorenie, zatvorenie, tlačidlo pre vyrolovanie zoznamu existujúcich projektov
 • pri vytvorení nového projektu možno pridať pop-up s menom projektu, ktoré si používateľ môže rovno v tomto okne zmeniť (inšpirovať sa existujúcimi systémami)
 • pridať tlačidlo na zobrazenie informácie o aktuálnom projekte, ktorý mám otvorený
 • vytvoriť výraznejšie menu s farbami prípadne obrázkami pri jednotlivých položkách
 • vytvoriť aplikáciu tak, aby bola plocha pre modelovanie čo možno najväčšia - schovanie panelov vpravo a vľavo a obmedziť zobrazenie napríklad na 2 ikony elementov vedľa seba
 • pridať prepájanie elementov v každom rohu ikony
 • implementovať označovanie viacerých prvkov ťahaním
 • pri kreslení čiary pridať vlastné menu, kedy sa prepne do režimu kreslenia čiary, tu si vyberiem akú čiaru chcem a potom robím prepojenia medzi prvkami
 • v hierarchií zobraziť zoznam nepripojených prvkov
 • keď si v hierarchií kliknem na prvok, nech sa mi zobrazí na mape
 • pridať tlačidlo na centrovanie prvku do stredu
 • je potrebné riešiť, keď je veľa prvkov v hierarchií na rovnakej úrovni - možno zgrupovanie podľa ulíc/spoločného stĺpu
 • predvyplniť názov simulácie, napríklad: simulácia s aktuálnym dátumom a časom
 • vo výstupe simulácie zobraziť viacero grafov naraz (2 grafy stačí)
 • optimalizovať horné menu, aby tam nebol len hluchý priestor
 • pridať synchronizáciu medzi grafmi
 • pri synchronizácií len krivky, ktoré spolu súvisia, prípadne pridať tlačidlo na zapnutie/vypnutie synchronizácie medzi grafmi
 • suma by sa mohla prepočítavať podľa toho, akú časť v grafe mám aktuálne zvolenú
 • pridať možnosť prepnutia režimu z grafu do tabuľky a možnosť rozšírenej štatistiky s ďalšími štatistickými údajmi
 • databázy pre časové rady: Oracle, Elastic - dobrý na analýzu, štatistiky, Raven
 • ukladanie časových radov napríklad v relačnej databáze, kde každý jeden json predstavuje deň alebo týždeň a potom prehľadáva podľa ich indexov