Zápisnica zo stretnutia s vedúcim 28.02.2019, tím 06

Čas stretnutia: 9:00-12:00
Miesto stretnutia: FIIT STU
Téma stretnutia: Ďalšie požiadavky a smerovanie aplikácie
Zápisnicu vypracoval: Bc. František Ďurana

Prítomní:

 • Bc. Martin Činčurák
 • Bc. Michal Ostrodický
 • Bc. František Ďurana
 • Bc. Dávid Pavelka
 • Bc. Peter Pavlík
 • Bc. Richard Mocák
 • Bc. Matej Procházka

Neprítomní:

GUI

 • vymazanie projektu, ktorý ešte nie je uložený nahradiť za "zahodiť"
 • vrátiť sa z novej simulácie späť na okno simulácie
 • vykreslenie ikon v dygraphs nastaviť s možnosťou ich vypnutia (ak by ich tam bolo príliš veľa)
 • použiť na vedenie jednu farbu a potom napríklad len červenú ak niečo nie je v poriadku (2 farby stačia)
 • zastaviť pohyb ak po hrane (vedení) nič neprechádza
 • keď tam nič nepreteká tak napríklad sivé, prípadne čierne vedenie
 • Stožiar premenovať na Stožiar s rozvodňou
 • vstupné trafo len ako jeden prvok v schéme, počítajme s tým, že bude jeden prepojený model
 • ikonky všade rovnaké, neriešiť žiadne technické a pod.
 • nastavenie či fungovať cez klikanie alebo drag and drop
 • vrátenie zoznamu simulácií vzťahujúcich sa k aktuálnemu projektu

Simulácia

 • domácnosť môže mať nastavené správanie, či si má kapacitu niekde uložiť, alebo ju poskytovať ďalším prvkom
 • pri tom, či si má batéria ukladať alebo poskytovať energiu rozlišovať podľa aktuálnej tarify za šťavu
 • rozlíšiť batériu zapojenú s domom a s okolitou sieťou ako dva iné prvky, prípadne prvky s atribútmi (shared, private)
 • batéria pri dome má význam len vtedy, ak pri nej viem zohľadniť tarifikáciu
 • sledovanie na stĺpe nie je dôležité
 • netreba podporovať dve nezávislé schémy od seba na jednom modelovaní
 • možnosť aj pri simulácií zvoliť, ktorý je výsledný prvok
 • možnosť naviazať cenník na každý prvok, pričom energia z tohto prvku bude mať cenu na základe tohto cenníka, odvíjanie ceny podľa vzdialenosti ktorú musí precestovať (čím ďalej tým vyššia cena)
 • aktuálne jadro nechať tak a potom vytvoriť nové jadro v2 - budem mať tak 2 jadrá medzi ktorými si potom môžem prepínať
 • riešiť výstupné trafo cez stožiar do neznáma
 • nadradená sústava s vlastnou ikonkou, ktorá dáva čo potrebujem a berie čo jej dávam
 • simulácia má posielať iba reálne dáta, ktoré simuluje a aplikácia má potom vypočítavať farby a pod.
 • pre každé simulačné jadro konfigurácia vizualizácie cez adaptér, ktorý bude mapovať pre náš nástroj
 • simulačné jadrá sa majú viazať na celú aplikáciu, nie len na aktuálny model
 • vyriešiť, že ktorým smerom sa to bude pohybovať - orientovaný graf
 • informácie bude odosielať simulačné jadro, adaptér pre spojenie komponentov
 • vrátenie zoznamu simulácií vzťahujúcich sa k aktuálnemu projektu
 • v logovaní sa môže jeden log vzťahovať aj na viacero atribútov
 • validácia simulácie pred jej spustením
 • simulačné jadro s metódou kontroly správnosti vytvoreného modelu
 • výpočet ideálne presunúť na simulačné jadro, pretože adaptér už má dosť úloh a v prípade veľkých modelov počítanie na front-ende bude pomalé