Zápisnica zo stretnutia s vedúcim 14.03.2019, tím 06

Čas stretnutia: 9:00-12:00
Miesto stretnutia: FIIT STU
Téma stretnutia: Ďalšie požiadavky a smerovanie aplikácie
Zápisnicu vypracoval: Bc. František Ďurana

Prítomní:

 • Bc. Martin Činčurák
 • Bc. Michal Ostrodický
 • Bc. František Ďurana
 • Bc. Dávid Pavelka
 • Bc. Peter Pavlík
 • Bc. Richard Mocák
 • Bc. Matej Procházka

Neprítomní:

Poznámky od Sféry:

 • pridať tlačidlo na vypnutie textu pri ikonách, najmä pre skúsených používateľov, ktorí už prvky poznajú
 • viem simuláciu v zrýchlenom režime prehrať, pričom sa budú meniť grafy a zároveň bude viditeľné smerovanie odkiaľ kam sa energia presúva
 • simulačné jadro pre účely zaťaženia (údržba), nové jadro by malo vedieť ovplyvniť prvky o nové atribúty, ktoré budem v danej simulácií potrebovať
 • máš knižnicu s prvkami, potom mu dopĺňaš hodnoty na základe knižnice prvkov
 • výsledok nemusí byť len časový rad, ale napríklad aj že "zhorelo to"
 • treba si uvedomiť, že to nevieme celé stihnúť do konca semestra tak, aby to bolo dokonalé
 • zatiaľ 2 role: modelár a simulátor
 • na začiatku neriešiť používateľov, nech existuje len jeden používateľ, toto by nám zbytočne skomplikovalo prácu
 • čo sa týka rozdelenia používateľov podľa toho akí sú technicky zdatní (napr. človek z biznisu), vyhodnotiť na základe testovania zo Sféry
 • správu prvkov nepotrebujeme prezentovať testovačovi Vladovi
 • Monitoring schovať, vzhľadom na to, že nie je ešte funkčný - po kliknutí zobraziť aspoň okno so správou, že pripravujeme -> nesmie sa stať aby používateľ mal pocit, že aplikácia padla alebo nič nevykonala
 • priniesť chlebíčky!