Zápisnica zo stretnutia s vedúcim 28.03.2019, tím 06

Čas stretnutia: 9:00-12:00
Miesto stretnutia: FIIT STU
Téma stretnutia: Testovanie aplikácie používateľom
Zápisnicu vypracoval: Bc. František Ďurana

Prítomní:

 • Bc. Martin Činčurák
 • Bc. Michal Ostrodický
 • Bc. František Ďurana
 • Bc. Dávid Pavelka
 • Bc. Peter Pavlík
 • Bc. Richard Mocák
 • Bc. Matej Procházka

Neprítomní:

Poznámky:

 • vytvoriť metódu pre odstránenie prvkov, aby sme mohli ten istý nahrávať znova pre prezentačné účely nášho riešenia
 • budú ešte 2 šprinty, posledný už len dokumentačno-dokončovací, vízie projektu
 • mock-up tečenia prúdu po hranách do videa: tečenie, zmena farby na červenú, chyba a pod.
 • robiť si častejší plán, pretože máme veľa toho, čo by sme chceli dorobiť ale času nie je veľa
 • vytvoriť si plán menších úloh, ktoré budeme postupne robiť
 • hovoríme si čo všetko spravíme, ale bez časového odhadu -> vizualizovať si čo chceme urobiť a ako dlho to bude trvať -> či to máme šancu stihnúť
 • nevenovať sa tomu, čo nechceme ukázať, zahodíme to a už sa to nikdy nebude robiť
 • hodnotenie úloh, je to skutočne možné stihnúť?
 • to, že bolo nejaké testovanie neznamená, že je to sväté, nemusíme to nasilu robiť
 • určiť si kapacitu nášho tímu, koľko hodín vieme spraviť za týždeň a podľa toho plánovať úlohy
 • spraviť si SCRUM po svojom tak, aby nám pomáhal v našom projekte
 • interné úlohy riešiť len ak je dostatok času