Zápisnica zo stretnutia s vedúcim 11.04.2019, tím 06

Čas stretnutia: 9:00-12:00
Miesto stretnutia: FIIT STU
Téma stretnutia: Príprava na TP-CUP
Zápisnicu vypracoval: Bc. František Ďurana

Prítomní:

 • Bc. Martin Činčurák
 • Bc. Michal Ostrodický
 • Bc. František Ďurana
 • Bc. Dávid Pavelka
 • Bc. Peter Pavlík
 • Bc. Richard Mocák
 • Bc. Matej Procházka

Neprítomní:

Poznámky:

 • pri prúdení elektriny pridať aj nejakú výraznú zmenu, keď sa zmení tok energie, aby to bolo pre používateľa jasne viditeľné - plán do budúcna
 • podstránku monitorovanie upraviť a pridať tam výpis, že nebol pridaný potrebný modul
 • pripraviť aplikáciu na produkčné testovanie - vymazať testovacie dáta, upraviť dáta, pripraviť si nové projekty, ktoré sú dobre prezentovateľné
 • pomenovanie zaujímavých projektov, na ktorých môžeme prezentovať jednotlivé prvky, napríklad slnečný deň, zamračený deň
 • pridať v Go.js zakázanie cyklu pri modelovaní, aby bol model vyhovujúci pre naše simulačné jadro
 • po IIT.SRC začať pracovať najmä na dokumentácií projektu
 • riešenie problému, čo ak sa naraz otvoria dva rovnaké projekty?
 • pre domácnosti pripraviť aspoň 2 rôzne časové rady (napríklad malá domácnosť, stredná domácnosť , veľká domácnosť) a podobne aj pre solárne panely a vhodne u zvyšných prvkov