Zápisnica zo stretnutia s vedúcim 25.04.2019, tím 06

Čas stretnutia: 9:00-12:00
Miesto stretnutia: FIIT STU
Téma stretnutia: Poznámky po TP-CUPe
Zápisnicu vypracoval: Bc. František Ďurana

Prítomní:

 • Bc. Martin Činčurák
 • Bc. Michal Ostrodický
 • Bc. František Ďurana
 • Bc. Dávid Pavelka
 • Bc. Peter Pavlík
 • Bc. Richard Mocák
 • Bc. Matej Procházka

Neprítomní:

Poznámky:

 • pridať zobrazenia dátumu a času keď dám myšku na posuvný slider
 • vytvoriť prípady použitia tak, aby boli používateľsky čo najjednoduchšie
 • pri vytváraní atribútu, keď zvolím možnosť zoznam, pridať možnosť zameniť ich poradie, usporiadať si ich a podobne
 • predvyplnenú hodnota nezadávať ako index, zvoliť si namiesto nej konkrétnu hodnotu - keď zmením poradie prvkov, tak index prvku bude už na inej pozícií
 • zmeniť dizajn okna pre načítanie ikony
 • pridať validáciu aj atribútov daného prvku, či je konkrétny atribút v rámci prvku jedinečný
 • pridať varovný výpis, čo sa stalo ak budú mať dva prvky rovnaký identifikátor - lepšou možnosťou je nedať používateľovi možnosť ho meniť a nechať políčko sivé
 • čo sa stane v prípade, že si exportujem knižnicu a potom si ju znova importujem - budú mať prvky rovnaké id? - dať ich ako jedinečné v danej knižnici, nie celkovo v aplikácií
 • užívateľovi zobraziť len identifikátor, s ktorým má on pracovať
 • vytvoriť úplný identifikátor, napríklad názov knižnice : identifikátor prvku
 • pokiaľ to nespôsobuje problém, je málo pravdepodobné, že to bude na TP CUPe, tak sa s tým netreba príliš zapodievať
 • pri zobrazení a načítaní existujúceho prvku nenačíta nahratú ikonu - opraviť problém
 • podmienku na to, že v grafe nemôže byť cyklus nechať len pre naše jadro, nie celkovo pre všetky knižnice v aplikácií
 • dokončenie časti editácia a vytváranie prvkov

Poznámky z TP-CUPu

 • predávanie elektriny - v EU legislatíve to je a u nás sa to časom z nej preberie
 • smartmeter sa bude v budúcnosti inštalovať povinne, pričom si ako používateľ viem pozrieť namerané dáta, hodnoty a podobne - až minútové zbery sa plánujú do budúcna
 • do smartmetra nebudeme v žiadnom prípade zasahovať, len si zoberiem z neho potrebné dáta
 • spracovanie dát zo smartmetrov môže prebiehať raz za deň, ako často majú odosielať dáta si viem nastaviť
 • monitoring bude slúžiť len na prehrávanie reálnych dát

  Prezentovanie riešenia

 • Na začiatok je dôležité 2-3 vetami z pohľadu zhora povedať, čo je cieľom projektu a čo nie je cieľom projektu, aby si daný človek vytvoril jasnejšiu predstavu
 • keď sa začne na niečo pýtať, čo sme nemali -> nebolo cieľom projektu
 • plusom je to, že je málo takýchto nástrojov, pričom je veľký dopyt
 • pripraviť si a povedať reálne použitie nášho systému
 • nenechať sa dotlačiť sa tam, kde nechcem -> povedal som na začiatku, nebolo cieľom projektu, ...
 • kto by mohol používať gridbox - skupina ľudí, ktorí sa v problematike mikrogridu vyznajú, dohodnú sa, získajú sponzorov a postupne si namodelujú sieť, odprezentujú a po čase sa možno dohodnú na reálnom vytvorení mikrogridu
 • zároveň je možné pridať si ďalšie merače sa fakturačný elektromer
 • problém riešenia je ten, že je určené pre modelovanie stavov, ktoré dnes u nás ešte nie sú
 • mikrogrid si v rámci svojich prvkov môže stanoviť svoje vlastné ceny
 • nezabúdať na environmentálnu hodnota mikrogridu

Dokumentácia

 • vytvoriť a pridať aj UML diagramy
 • dokumentácia aj zdrojové kódy odovzdať v zipe + podklady, pdfká, knižnice, spraviť dump na databázu MongoDB
 • vytvoriť tutoriál na to, aby to niekto ďalej vedel nainštalovať
 • tlačiť nemusíme nič