Zápisnica zo stretnutia s vedúcim 15.10.2018, tím 06

Čas stretnutia: 9:00-11:30
Miesto stretnutia: FIIT STU
Téma stretnutia: Výsledky prvej fázy analýzy knižníc
Zápisnicu vypracoval: Bc. František Ďurana

Prítomní:

 • Bc. Martin Činčurák
 • Bc. Michal Ostrodický
 • Bc. František Ďurana
 • Bc. Dávid Pavelka
 • Bc. Peter Pavlík
 • Bc. Richard Mocák
 • Bc. Matej Prochádzka

Neprítomní:

Poznámky od Sféry:

 • pri zobrazení na mape načítava go.js len tie, ktoré sa vykreslia
 • netreba zobraziť všetky naraz, ale chcem vidieť len niektoré, ktoré je možné zakresliť ako spoločný bod
 • zapísať objekty v zozname a to cez parametre viditeľnosti pri danom zoome
 • príklad, čo sa stane ak mám 5 prvkov a chcem si vyfiltrovať len niektoré z nich (keď sú poprepájané aj s inými prvkami) - mesto, kde je kopa prvkov a chcem zobraziť len solárne články (na topologickej je to dôležité, na schématickej to nie je priorita)
 • je možné využívať mouse over pri vizualizácií pre vytiahnutie dát
 • potrebné mať možnosť nastaviť limitné prvky pre simuláciu (napríklad maximálna kapacita)
 • vykresľovanie + grupovanie je vhodný predpoklad pre rozbehanie knižnice
 • aj prepínanie medzi schématickou a topologickou je vhodné na začiatku otestovať - mapa s grupami (napríklad domček), preklik na nejaké iné zobrazenie, v rámci dopytu to vráti len nejakú skupinu týchto prvkov, ktorá sa má vo vizualizácií zobraziť
 • všetko prezobraziť v inej schéme alebo topológií a treba uvažovať aj orientáciu objektov
 • mechanizmus pre vytváranie prvkov pre budúcu logiku pod nimi, vloženie vlastného prvku s vlastnou logikou tak, aby systém s tým vedel pracovať
 • ukladanie prvkov do všeobecného databázového modelu
 • 3 krabičky pre objekt : evidencia - vizualizácia - simulácia, tak aby používateľ vedel v GUI pracovať so všetkými
 • možnosť, či by sa dal v simulácií použiť vyrobený objekt s dohodnutým rozhraním
 • nové prvky v energetike sa môžu objaviť, tak aby systém nebol uzavretý, ale aby sme to tam vedeli aj neskôr pridať
 • vytvoriť systém tak, aby sa časom na ňom dalo stavať aj niečo komplikovanejšie

Technologické poznámky:

 • podpora u Javascriptu by mala byť pri všetkých prehliadačoch, ak to nie je uvedené, tak to môže byť riziko
 • nezavhrnúť ešte go.js kvôli platenej licencií, nie je to funkčné kritérium
 • na základe získaných nedostatkov sme sa rozhodli vyradiť d3 a vis.js
 • najlepším kandidátom sa po analýze zdá mxgraph a licenčne obmedzený go.js
 • ak je produkt platený, je možné, že je tam niekto, kto vie rýchlo poradiť pri možných problémoch
 • mx graph komunita a spätná väzba je omnoho slabšia, sú tu však viaceré známe firmy, ktoré ho používajú
 • dôležité sú aj referencie, tak aby sme po strate podpory neprišli o rozbehnutý produkt
 • riešenie logovania času v tfs