Zápisnica zo stretnutia s vedúcim 22.10.2018, tím 06

Čas stretnutia: 9:00-12:15
Miesto stretnutia: FIIT STU
Téma stretnutia: Bližšia špecifikácia požiadaviek na knižnicu
Zápisnicu vypracoval: Bc. František Ďurana

Prítomní:

 • Bc. Martin Činčurák
 • Bc. Michal Ostrodický
 • Bc. František Ďurana
 • Bc. Dávid Pavelka
 • Bc. Peter Pavlík
 • Bc. Richard Mocák
 • Bc. Matej Prochádzka

Neprítomní:

Poznámky od Sféry:

 • v TFS pridať rozšírenie na zaznamenávanie reálne odpracovaného počtu hodín
 • možnosť stále využiť vis.js dorátaním nezadanej koordináty tak aby sa prvky v grafe nerozhádzali
 • zálohovať si koľko hodín sme za 2 týždne strávili na týchto úlohách, aby sme na to nezabudli
 • za každý šprint je potrebné vykázať nejaký počet hodín
 • vytvoriť metodológie na wiki tak, aby boli dostupné všetkým
 • go.js má aj podporu kroku späť

Modely:

 • rozdiel medzi modelmi môže byť verzia, návrh iného gridu
 • vytvorenie dátovej štruktúry pre model a uloženie v databáze
 • bytovka ako agregujúci prvok nepotrebuje topologické rozloženie, stačí jej schématické
 • nefunkčné požiadavky - správa modelov - správa prvkov - tvorba modelu - simulácia
 • vytvorenie architektúry systému podľa funkcionality (adaptéry, prototypy...)
 • je potrebné spätne vyčistiť nepotrebné údaje v modeli po zmazaní
 • regulácia potrebuje mať model a jeho aktuálny stav (aktualizácia grafu každú minútu), nastavenie určitých atribútov pre upozornenia - budúcnosť
 • na začiatok možno dať aj model z go.js a potom si vytvoriť vlastný ak to bude treba
 • zmena vytvorených rozhraní nie je vhodná
 • GUI na vytvorenie nového prvku nie je podstatné
 • možnosti verziovania modelu - vytvorím si kópiu, niečo zmením, spravím simuláciu a potom porovnám a po schválení sa zmeny sa zmeny spoja do pôvodného modelu
 • zobraziť pôvodný projekt a zreťazené zmeny, ktoré sa naň vzťahujú

Prvky:

 • prvky môžu byť zdieľané vo viacerých modeloch, obmedzovanie na jednotlivé modely nemá význam
 • napríklad domácnosť, firma, malá firma a podobne
 • možnosť vytvoriť si úplne nový prvok a ten potom pridať do zoznamu prvkov a opakovane ho používať
 • fyzikálne vlastnosti jednotlivých prvkov môžu byť rôzne (napríklad rôzne druhy batérií)
 • kompletná funkcionalita na tvorbu nových prvkov, zatiaľ to stačí len pre jej parametre (ako vyzerá, názov, kategória, id a pod.)
 • dôležité je, aby sa s tým dalo aj v budúcnosti pracovať
 • nájdem si niekde prvky a importujem si knižnicu prvkov zo súboru a potom ich potrebujem vizualizovať
 • prvok domácnosť - na základe historických dát ponúknuť výsledok simulácie (zatiaľ nie fyzikálne)
 • sada upraviteľných prkov je bezpečnejšia cesta, ale pridávanie nových prvkov je len možnosť - možno pre to vytvoriť aj GUI (nice to have) - nechať si to na koniec, nie je to najvyššia priorita
 • uvedené parametre sú vpísané v určitom databázovom modeli
 • hodnoty parametrov musia byť uložené aj k inštancií vytvoreného modelu (vysporiadať sa so zmazaním atribútov, chybovými stavmi a podobne) - ak by vznikol problém je najjednoduchšie zakázať zmazanie prvku
 • cieľom je, aby keď si kreslím mapu (podľa zoznamu v backlogu) obsahoval model už základné parametre
 • namiesto fyziky budeme zatiaľ používať historické dáta, fyzika bude pridaná neskôr (zobrazenie historickej krivky)
 • jedna z možností je rozdelenie na menšie skupiny, kde každá robí jednu časť s dohodnutými rozhraniami a nakoniec sa spoja do jedného prvku
 • zoznam prvkov pri vizualizácií, uloženie vykonaných zmien
 • Prvky: domácnosť, podniky sú spotrebitelia, batérie ako úschova energie, elektrické vedenie bez straty energie (bez vnorenej fyziky)

Simulácie

 • zobraziť priebehy (body b a c) - základ, čo by sa hodilo spraviť, súvisí s vizualizáciou
 • bod a sa viac menej rieši v exceli s kapacitou batérie
 • pre zákazníka je veľmi dôležité prepočítať a vyjadriť výsledok v eurách
 • jednou z možností je, že batéria bude celý deň odoberať nižší prúd, ale vo vnútri môžu byť špičky niekedy aj násobne vyššie, cena je však nižšia (keď má niekto autonabíjačku, cirkulárku a podobne)

Prototyp

 • webová stránka, kde vieme z databázy vytiahnuť model a zobraziť ho v 2/3 zobrazeniach (mapové a schématické) s preklikom, v prototype netreba ťahať z databázy stačí, keď sú dáta lokálne
 • na začiatku si môžeme z menu načítať model (napr. zo súboru), nasleduje jeho zobrazenie do mapy, topologickej mapy a nakoniec uloženie modelu
 • vytvorenie nového projektu a naklikať si prvky, ktoré sú dostupné (z definovaného zoznamu prvkov)
 • rozhranie je vhodné ako z bežného modelovacieho nástroja
 • prvky môžu byť neskôr usporiadané/kategorizované/zobrazené podľa hierarchie
 • netreba backend, zatiaľ nám stačí načítavanie zo súboru
 • vytvorenie štruktúry projektu
 • vytvorenie architektonického návrhu iteratívne až dokonca vývoja robiť
 • vytvoriť model na papier v prvej fáze
 • je potrebné definovať štruktúru projektu