Zápisnica zo stretnutia s vedúcim 05.11.2018, tím 06

Čas stretnutia: 9:00-12:20
Miesto stretnutia: FIIT STU
Téma stretnutia: Špecifikácia požiadaviek prototypu
Zápisnicu vypracoval: Bc. František Ďurana

Prítomní:

 • Bc. Martin Činčurák
 • Bc. Michal Ostrodický
 • Bc. František Ďurana
 • Bc. Dávid Pavelka
 • Bc. Peter Pavlík
 • Bc. Richard Mocák
 • Bc. Matej Prochádzka

Neprítomní:

GUI:

 • vyhodiť verziovanie z GUI a nahradiť ho niečím iným
 • premyslieť menu v hornej časti, či je tam potrebný import/export súborov alebo sa bude táto operácia vykonávať na začiatku
 • hierarchiu zobrazovať len pre daný element, ktorý je zvolený používateľom
 • režimy: modelovanie, simulácia, monitoring (aktuálny stav)

Poznámky od Sféry:

 • prepojenia v mapovom režime je možné vypnúť, pretože nekopírujú skutočné prepojenia na mape, sú tam len ilustratívne
 • otestovať príklad s veľkým súborom a ako dlho by trvalo jeho načítanie do systému
 • druhá verzia pri verziovaní bude mať svoje vlastné ID
 • verziovanie sub-modelu a väzieb samostatne - väzby nie sú nutné
 • pri cyklických väzbách sa využívajú obe naraz v rovnakom čase, nie je to len záloha
 • je otázne, či si vie poradiť s možnosťou prúdiť chvíľu jedným smerom a chvíľu opačným smerom
 • hierarchia nemusí zodpovedať väzbám v modeli (mesto, štvrte, ulice ako grupy)
 • riešenie hierarchických nad a podväzieb si ešte premyslieť
 • môže byť nejaký prvok spoločný pre dva gridy - hraničné sú aj v jednom aj v druhom (nadradené a podradené), nie je problém zobraziť element 2x v strome
 • významná časová jednotka z finančného hľadiska pre Sféru je 1 rok, maximálne uvažovať 10 rokov pre dlhodobé simulácie
 • dáta sú merané každých 15 minút, ideálne by však bolo spracovávať nepravidelný raster (pre dáta)
 • prepočet na € stačí napríklad za obdobie 1 mesiaca, výkon potrebuje okamžitý stav (špičky, maximá a minimá, priemer), pre spotrebu stačí 15 minútový interval
 • mikrogrid môže byť pokojne aj dom so solárnym článkom, jednoducho nie je presne definované čo je grid

Simulácia:

 • zastavenie simulácie/pauza, aby zostali grafy zachované na danej obrazovke, neprepínať hneď na modelovanie - používateľ si chce pozrieť výsledky simulácie
 • výsledky simulácie bude chcieť niekto určite niekde porovnať (porovnanie grafov z rôznych simulácií) - tlačidlo na uloženie, načítanie a porovnanie dvoch simulácií
 • monitoring a regulácia - každú minútu chodí reálny stav (reálne počasie a podobne)
 • v simulácií si dáta vypočítavam sám alebo ich získavam z databázy
 • jeden človek nerobí simuláciu a monitoring naraz - dve konceptuálne odlišné veci
 • simulácia - napríklad celý rok, po ukončení spätne skúmam jej výsledky (napríklad aj za nejaké čiastkové obdobie)
 • v prípade zmeny atribútov v simulácií, ak sa počas nej menia (teplota - dám jej krivku, ktorá je vopred daná), nevyžaduje sa ale zmena atribútov používateľom počas behu simulácie
 • simulácia nemusí byť postupná, používateľa zaujíma len jej výsledok
 • prehrávanie simulácie stačí spätne s rôznou rýchlosťou - táto možnosť nie je priorita, stačí sa jej venovať až neskôr
 • simulácia je v podstate len statický výsledok vstupných parametrov
 • parametre pre simuláciu stačí nastaviť tesne pred jej spustením, napríklad v okne simulácie
 • simulácia nemení graf ani žiaden z jeho parametrov
 • parametre meniť len pre danú simuláciu, nemapovať zmeny do vstupného modelu
 • simulácií zvoliť začiatok (dátum a čas) a koniec alebo začať od teraz a nechať ju bežať kým ju nezastaví používateľ
 • dôležité je aby používateľ vedel čo sa deje v simulácií aj v programe
 • možnosť skopírovať si model a upravovať, pomeniť ho a následne si spustiť nad ním simuláciu, po ktorej sa zobrazia výsledky
 • ako sa bude ukladať výsledok simulácie: uložiť všetky veličiny a uzly je nepraktické, vhodnejšie len to, čo používateľ chce skúmať (na začiatku bude mať na výber, ktoré body simulácie chce skúmať) a len to sa uloží - napríklad len jeden dom, vedenia, vstup a výstup do mikrogridu a pod.
 • v našom prípade je na začiatku hlavné v simulácií skúmať vstupné a výstupné trafostanice (koľko si viem uložiť do batérie, vyrobiť zo solárneho článku a pod).
 • simulácia pre bytovku - viem si ju rozklikať, ale nevidím už jednotlivé detaily bytov alebo môžeme simulovať jednotlivé byty a potom sčítať z nich výsledok pre celú bytovku
 • v simulácií je najväčšia jednotka s ktorou máme pracovať mesto
 • predikovať celú spotrebu pre mesto, ale výroby vypočítavať samostatne
 • v rámci simulácie batérie sa snažiť nabíjať ju v noci, keď má lepšiu cenu
 • nepotrebujem monitorovať technické parametre, dôležitý je obchodný a finančný výstup
 • netreba robiť predikciu údajov do budúcnosti, stačí simulovať do histórie s historickými dátami
 • ak nechcem riešiť výber, môžem si prednastaviť napríklad len hlavnú a prvú úroveň v simulácií
 • ak bude problém (výstraha), možno zapísať do logu, že na tom a tom prvku nastal problém
 • okrem kriviek v simulácií pridať aj výpis, čo sa v simulácií dialo ako zoznam výstrah (prehriatie, prepálenie kábla a pod)
 • postupné prehrávanie simulácie alebo klik na určitý bod, aby som sa vedel rovno dostať do nejakého času v rámci simulácie